Vlaďka Karásková


Moje první těhotenství v roce 2006 mě postavilo před velikou výzvu: přebírám odpovědnost za někoho jiného než jsem já sama. Tehdejší úroveň mého poznání byla v hlubokém rozporu s mým intuitivním vedením. A tak jsem začala hledat a učit se jak být rodičem v souladu se svým vnitřním cítěním. Od Konceptu kontinua Jean Lidloff, přes kontaktní rodičovství, bezplenkovou komunikační metodu, Montesory pedagogiku, lesní školku, antroposofii, kurz Respektovat a být respektován, semináře s Naomi Aldortovou, až k unschoolingu a svobodě učení. Postupně jsem nacházela jistotu a začala důvěřovat svému vnitřnímu vedení

A co bylo před tím?

Od 1978 jsem žákyní ZŠ Jilemnice – miluji přírodu a zvířata. Ale jsem poslušná holčička a nechám se směrovat. Přijímám názor rodičů, že jazyky jsou perspektivnější než přírodovědné praktikum a tím načas ztrácím sama sebe. Od 1985 do 1990 studuji na gymnáziu v Jilemnici. Ještě stále miluji přírodu a zvířata, brigádničím na Hucul Farmě na Janově hoře, jezdím na koni. Kromě toho tančím, běhám s malorážkou, kreslím a šiju. Ale stále jsem poslušná a pomalu opouštím svoji cestu, abych udělala radost lidem kolem sebe. A tak studuji a marně hledám to, co se někde na základní škole ztratilo: 1990–1991 Agronomická Fakulta VŠZ Brno, 1991–1992 Státní jazyková škola Brno, 1992–1993 Au pair Stevenage, UK (Cambridge First Certificate). 1994–1996 Asistentka MiTek Industries, Brno – objevuji svět byznisu, formuláře, tabulky, letecké cesty na jednání, rychlá auta. 1994–1997 cvičím aikido. 1995 skládám státní zkoušku z angličtiny a hladovím po dalším vzdělávání se. Letmý pokus o návrat k sobě: krátce pracuji v útulku pro psy. Od 1996 OSVČ – překlady, tlumočení, výuka angličtiny. Učím na jazykovce, ve firmách, překládám odborné texty, tlumočím na jednáních a veletrzích. Od 1997 jsem studentkou KAA FFMU, dalšími obory mého studia jsou španělština, muzeologie, religionistika, filosofie. Pilně studuji, pracuji, objevuji akademickou vědu. Po několik let jsem „pomvěd“ v knihovně KAA FFMU. 2000 opouštím město a stěhuji se na venkov. Lezu po skalách, jezdím na kole off road (Kopřivnický drtič :-), běhám na lyžích (Krkonošská padesátka), ještě triatlon (Rezavý mužíček :-). Kromě toho pilně pracuji a pilně studuji. Nově i genderové studium na FSV MU Brno. Jsem členkou týmu zakládající GIC NORA Brno. 2003 půlroční stáž na Katedře Anglistiky a Gender Studies na Aarhus Universitet v Dánsku. Po návratu využívám nabídky pracovat na koncertním oddělení Státní Filharmonie Brno. 2003–2005 Artist Manager Koncertního oddělení Filharmonie Brno. Dojednávám vystoupení zahraničních dirigentů a sólistů, a příležitostně jezdím s orchestrem na zahraniční koncerty (Bonn, Strasburg, Utrecht). Objevuji noblesní svět „high culture“. Kromě toho pilně studuji. Cvičím taichi a jógu. Na podzim 2004 vážně onemocním... Dál cesta nevede. Zaskočena bezradností konvenční medicíny nacházím celostního lékaře za hranicemi státu i mého tehdejšího náhledu na to, co je zdraví a nemoc. Překračuji vlastní stín a nastupuji cestu k uzdravení. S novým životem ke mně příchází dítě.

A co bylo dál?

Nadále žiji na venkově u lesa. Od 2007 pečuji o rodinu. Zapojuji se do ekologických a komunitních aktivit o.s. Horní Mlýn Křtiny. Po dlouhém přerušení ukončuji studium na FFMU rozhodnutím neobhajovat diplomovou práci s genderovou tematikou. Opouštím akademický prostor. Vracím se k přírodě, zvířatům a Zemi. Od 2009 jsem členkou o.s. Rozalio. S dětmi chodím do právě vznikající lesní školky Stromík. 2010 absolvuji kurz Respektovat a být Respektován manželů Kopřivových a dále se vzdělávám v alternatívní pedagogice, trvale udržitelném hospodaření a životním stylu. Absolvuji semináře a praktické kurzy u Petra Skořepy, Barbary Jones, Jaroslava Svobody, Mika Rice. 2011 absolvuji a spolupořádám víkendový seminář s Naomi Aldort, autorkou knihy Vychováváme děti a rosteme s nimi. Spolupráce pokračuje řadou webinářů. Opouštím Moravský kras a stěhuji se s rodinou na Jičínsko. S mužem volíme život off-grid, hutně spjatý se Zemí a uvědoměním si, co obnáší naplnění základních potřeb. Sázíme stromy, chováme drůbež a ovce, pečujeme o krajinu. Tvoříme rodinné hospodářství. 2012 spoluzakládám občanské sdružení Bradlecké Bučiny jako prostor pro zpřístupnění a praktickou aplikaci témat trvale udržitelného životního stylu. Od 2013 jsem členko ADV. Podílím se na založení Apollonia Jičín o. p. s. a zakládám Lesní klub Včelín pod Bradlecem. V roce 2014 absolvuji Úplný kurz permakulturního dizajnu u Zeleného Čaroděje. 2015 Spoluzakládám Klub domácích školáků Jičín.

A co mám v plánu?

Dál tvořit a žít... ;-)

Zpět