Radka Francová, DiS.


Zaměstnání a vzdělání

2015–dosud Projekt Klub domácích školáků
2015 Vedení hodin těhotenské jógy
2015–dosud Kraniosakrální terapeut
2013–dosud Členka neziskové organizace Apollonia Jičín o. p. s., Soudná 14, 50601 Jičín
2009–dosud S dětmi na mateřské dovolené
2009 Spolupráce na knize Kniha o těhotenství a dítěti
2007 Vydávám knihu Těhotenství a šestinedělí v kondici
2001–2009 Fyzioterapeut ve Fakultní nemocnici v Motole
1998–2001 Studium Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, obor diplomovaný fyzioterapeut
1998 Učitelka v mateřské školce Větrov, Jičín
1997 Speciální pedagog v internátním zařízení pro mládež s lehkou mentální retardací Hvozdy
1993–1997 Studium Střední odborná škola pedagogická v Nové Pace

Kurzy a semináře

2015 Kurz Technika kvantového doteku Matrix, Praha
2015 Kurz Práce s energií, Praha
2015 Kurz Holistická aromaterapeutická masáž, Praha
2014 Kurz Kraniosakrální terapie a práce s energí I. a II., Praha
2014 Kurz Design rodového statku, Skalka u Doks
2013 Homeopatický seminář, MUDr. Judita Hofhanzlová, Jičín
2013 Kurz Design jedlého lesa, Skalka u Doks
2011 Permakulturní kurz, Skalka u Doks
2011 Workshop Hliněné omítky, Petr Skořepa, Vrbovce, Slovensko
2008–2009 Vojtova metoda
2005 Bazální stimulace
2004 Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení
2003 Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002 Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

Zpět