Kateřina Kozáková


2016–dosud Průvodce v Klubíku
2014–2016
Vedení předškolní přípravy v Lesním klubu Skaláček v Sedmihorkách
2013–2016 Mateřská dovolená
2012 Učitelka 1. stupně ZŠ – málotřídní škola, ZŠ Nemyčeves
2009–2012 Mateřská dovolená
2006–2009 Učitelka 1.stupně ZŠ – málotřídní škola, ZŠ Nemyčeves
1999–2006 Učitelka 1.stupně ZŠ – málotřídní škola, ZŠ Malečov (okres Ústí nad Labem)
2002–2005 Karlova Univerzita Praha, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika – logopedie
1995–1999 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na hudební výchovu
1991–1995 Střední pedagogická škola v Ústí nad Labem

Zpět